Rivning av avdelning K67-69

I slutet av april påbörjar Locum rivningen av avdelning K67-69 för att senare bygga upp lokalerna enligt Framtidens Vårdavdelning, FVA.

Om störningen

Plats

K67-69

Lokal_rivning_golv_750px.jpg

Under vecka 17 startar rivningsarbetet på avdelning K67-69. Nya lokaler ska byggas enligt konceptet Framtidens Vårdavdelning, FVA och verksamheten som senare flyttar in är Barnregionvården.

Projektinformation hittar du här >>

Rivningsarbete

Rivningen av avdelning K67-69 startar den 25 april (vecka 17) och pågår i ca sju veckor framåt (vecka 24, mitten av juni). Arbetet sker på vardagar mellan kl. 07:00-16:00.

Rivning av golvmattor och iordningställande av golv sker under veckorna 29 till 32. 

Rivningsmassor tas ut genom en av de invändiga sänghissarna ner till plan 3 och sedan ut ur huset via kulverten till byggavfallsstationen vid B2.

Vilka berörs av rivningen?

Närliggande avdelningar i byggnad K4 kommer att påverkas av störande ljud.

Information om rivningen till berörda verksamheter sker via Karolinskas enhet för Infrastruktur och Fastighetsutveckling (IFU). Information kommer att finnas på locum.se, Inuti samt i nyhetsbrev.

Kontaktperson

Vi eventuella frågor ring Anders Nilsson, byggprojektledare Locum, tel 070-877 73 27, anders.r.nilsson@regionstockholm.se

Kontaktperson