Rivning av avdelning K46 – 48 och K44

Under sommaren påbörjar Locum rivningen av delar av plan 4 i byggnad K2 och K4 för att senare bygga en ny vuxenakutmottagning i lokalerna.

Om störningen

Plats

Plan 4 i byggnad K2 och K4.

Nu är vi i gång med arbetet med den nya vuxenakutmottagningen. Akuten byggs för att möta dagens och framtidens vårduppdrag och en ökad befolkningsmängd. Den nya placeringen i byggnad K2 och K4 möjliggör även bättre flöden och logistik till behandlingsbyggnaden O-huset.

Rivningsarbete

Rivningen av avdelningarna K46 – 48 och K44 på plan 4 i byggnad K2 och K4 startar under vecka 30 (25/7). Containrar är uppställda för rivningsavfall på Logopedvägen längs med fasad B4 – K4.

Vilka berörs av rivningen?

Närliggande avdelningar i byggnad K2, K4 och B4 kommer att påverkas av störande ljud.

Information om rivningen sker via Karolinskas enhet för Infrastruktur och Fastighetsutveckling (IFU) till berörda verksamheter. Information kommer att finnas på locum.se, Inuti, digitala skärmar samt i nyhetsbrev.

Läs mer om projektet ny vuxenakutmottagning i byggnad K2-K4 här>>

Kontaktperson

Vi eventuella frågor ring Christer Öberg, byggledare Locum, tel. 070-657 10 98, christer.oberg@regionstockholm.se