Sänghissarna i B2 används för byggtransporter

På grund av de ombyggnationer som pågår på plan 4 och 5 i B2 så kommer sänghissarna i B2 att användas av byggentreprenörer under 2019. Sängtransporter hänvisas om möjligt till hissarna i C2 och B4.

När

Plats

B2

I B2 på plan 4 skapar Locum lokaler för bild och funktion, personalrum samt intervention. På plan 5 anpassar Locum IVA:s tidigare interimslokaler till postoperation. 

Kontaktperson

Larsson, Erik

Erik Larsson