Vi bygger om R1-länken på plan 7

R1-länken på plan 7 (gången mellan C2 och R2) byggs om för att kunna transportera en ny PET-CT-kamera till C2:74. Under byggtiden halveras länken i bredd och arbetsområdet byggs in. Byggnationerna kommer att pågå till och med slutet av februari 2019. Den 25 februari kommer R1-länken att vara helt avstängd då själva transporten av kameran sker.

När

Plats

R1-länken, plan 7

Kontaktperson

Wiström, Andreas

Andreas Wiström