Invigning av Hörsel och Balans nya mottagning

För att samla kompetensen kring diagnostik så har Hörsel och Balans mottagningsverksamhet på Gamla Karolinska i Solna slagits samman med verksamheten på Karolinska i Huddinge.

Personal_750px.jpg

Bildtext. Magnus Westin, ingenjör, Linda Nordin, omvårdnadschef Hörsel och Balans, Håkan Forsman, ingenjör och Linda Persson, omvårdnadschef Hörsel och balans på Karolinska Universitetssjukhuset har alla arbetat i projektet. 

Under september invigdes Hörsel och Balans nya och större mottagningsverksamhet på Karolinska i Huddinge. För att få en sammanhållen diagnostikverksamhet i Region Stockholm så har verksamheten Hörsel och Balans (HoB) på Gamla Karolinska i Solna flyttat och slagit ihop all sin verksamhet med den befintliga verksamheten på Universitetssjukhuset i Huddinge. Locums uppdrag att bygga ändamålsenliga lokaler till den utökade verksamheten innebar att integrera nya lokaler för både mottagning och administration med den befintliga verksamheten.

Locum har bland annat anpassat verksamhetens befintliga väntrum, reception, personalrum och omkringliggande funktioner för att kunna möta det framtida ökade flödet av patienter och medarbetare i lokalerna. Nya hörselboxar och platsbyggda hörselrum har byggts och kopplats ihop med husets installationer. Eftersom hörsel- och balansmottagningen är en teknikintensiv specialitet så har höga krav ställts på utrymme för olika mätutrustningar.

– Det har varit ett avancerat projekt att flytta en hel mottagning men vi har haft ett jättegott samarbete med Locum och är väldigt nöjda med våra nya moderna och fina lokaler, säger Linda Persson, omvårdnadschef på Hörsel- och balansmottagningen i Huddinge.

Verksamheten i Solna har flyttat tre hörselboxar samt byggt upp sex nya i Huddinge för att kunna bedriva en mottagningsverksamhet med ca 28 000 besök årligen. Utöver vårduppdraget har Hörsel och Balans uppdrag inom forskning och utveckling samt utbildning som kommer bedrivas på mottagningen.

Reception_750px.jpg

Bildtext. Reception och väntrum på Hörsel och balans nya större mottagning på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Örat_750px.jpg

Bildtext. Plansch beskriver örats olika delar.

KOrridor_750px.jpg

Bildtext. Korridor på mottagningen som tar emot både barn och vuxna. 

Horselbur_750px.jpg

Bildtext. Hörbur till vänster och mottagningsrum till höger. 

Hörlurar_750px.jpg

Bildtext. Hörlurar som används på mottagningen.

Lunchrum_750px.jpg

Bildtext. Nytt, ljust och trivsamt lunchrum.

Soffa_1_750px.jpg

Bildtext. Bekväma soffor i personalrummet.

Soffa_2_750px.jpg

Konst_750px.jpg

Bildtext. "It helps" är konst på mottagningen av Tarika Lennerbjörk.

Konst_korridor_750px.jpg

Bildtext. Konstverket "Midvinterklärobskyr" av Leif Palmquist sitter på väggen.