Modernisering av vårdavdelningar och mottagningar

Locum har fått uppdraget att bygga om 15 vårdavdelningar och åtta mottagningar runt om på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Detta mot bakgrund av att regionfullmäktige tidigare beslutat att Karolinska Huddinge ska utvecklas för att kunna ta emot ytterligare cirka 35 000 akuta vuxenbesök per år.

I och med Karolinska Huddinges utökade uppdrag behöver lokalernas kapacitet utvecklas. Locum har tillsammans med Programkontoret och Lokal och bygg på Karolinska därför tagit fram en flytt- och ombyggnadsplan för Huddinge sjukhusområde. Ett led i detta är att skapa fler vårdavdelningar och mottagningar på sjukhuset. 

De vårdavdelningar och mottagningar som ska byggas om ligger i byggnaderna R2, M2, K2, K4, B2 och B4 och färdigställs successivt mellan 2019 och 2023.

– I samband med ny- och ombyggnationerna av operation och röntgen tomställs ytor vilket ger möjligheter att skapa ny kapacitet. Tillsammans med den plan som vi i samarbete med Programkontoret och Lokal och bygg har tagit fram ger detta förutsättningar för ett ökat uppdrag, säger Per Högdahl, förvaltningsområdeschef för Huddinge sjukhusområde på Locum.

Flytt- och ombyggnadsplanen för Huddinge sjukhusområde innebär även en del omstruktureringar av nuvarande kapacitet och innefattar även effektiviseringar. 

Vårdbild från Huddinge sjukhusområde.