Tre frågor till Björn Holmström

Björn Holmström är överläkare och medicinskt ansvarig vid Programkontoret Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Här svarar han på frågor om den nya behandlingsbyggnaden vid Huddinge sjukhusområde.

Vad anser du är det bästa som händer i den nya behandlingsbyggnaden?

– Att de nya lokalerna ger oss en patientsäker miljö och en säker arbetsmiljö på betydligt större ytor. Vi är också nöjda med att ha varit med i utformningen av lokalerna i samtliga steg, detta i en arbetsgrupp tillsammans med arkitekter och Locum.

Kommer de nya lokalerna att stödja moderna arbetssätt?

– Ja. Men även om lokalerna är mycket större så är det enormt mycket utrustning som krigar om utrymmen. Men nu har vi tagit höjd för att all tänkbar utrusning ska gå in. Det rör sig dock om extremt komplicerade miljöer, därför är otroligt viktigt att det finns en samsyn mellan alla delar av verksamheten om hur vi ska placera utrustningen.

Vad händer nu?

– Utrustningen installeras under våren, därefter färdigställs huset. Till hösten räknar vi med att få tillgång till lokalerna, för att kunna träna och testa utrustningen. Vi vill flytta in så fort som möjligt. Framför allt vill vi börja använda operationsavdelningen eftersom den gamla är mycket nedsliten. Planen är att allt ska vara klart våren 2020.

bjorn-holmstrom-700.png