M52-54 slutbesiktigad

Sedan sommaren 2019 har Locum arbetat med att bygga en ny mottagning på M52-54 enligt konceptprogrammet Framtidens vårdmottagning (FVM). Nu är mottagningen slutbesiktigad.

Det huvudsakliga projektmålet har varit att tillskapa tillfälliga evakueringsytor för att möjliggöra att fler avdelningar på Huddinge sjukhus kan moderniseras och uppgraderas. Därför har mottagningsplattformen på M52-54 byggts så generell som möjligt så att lokalerna över bestående tid kan användas för flertalet verksamheter utan att behövas byggas om.

I slutet av sommaren kommer Kognitiv mottagning, som för tillfället huserar på M51, att flytta in interimistiskt. Mottagningen har ett länsövergripande uppdrag att utreda personer under 65 år, samt svårutredda fall i hela Stockholms län. Inom kognitiva mottagningen finns också Enheten för klinisk läkemedelsforskning, där det bedrivs utveckling av nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom. 

adminkorridor M52-54.jpg
Administrativ korridor 

Lokalerna har utformats utifrån personcentrerad vård och stor vikt har legat på utformningen och inredning gällande färg och material för att åstadkomma en välkomnande och trygg miljö. Samtliga 13 mottagningsrum är utrustade med sug och syrgas.

mottagningsrum M52-54.jpg
Mottagningsrum 

pentry M52-54.jpg
Pentry

Rummen är utformade så att de både bidrar till en god arbetsmiljö för medarbetarna samt patienternas tillfrisknande. Inomhusmiljöerna är funktionella och lätta att sköta om för att motverka vårdrelaterade infektioner.

reception M52-54.jpg
Reception

fondväg M52-54.jpg
Fondvägg

Konstnärlig gestaltning

Ombyggnationen av avdelningen M52-54 innefattar även konstnärlig gestaltning. Region Stockholms Kulturförvaltning utför denna gestaltningsarbete på uppdrag av Locum och i samråd med Karolinska.

Konst_M52-54.PNG

För avdelningen M52-54 består gestaltningen av en kollektion fotografiska bilder. Konstnärerna representerade i kollektionen är Stefan Bladh, Peter Stridsberg, Youngjae Lih, Charlotta Hammar och Johan Bergström. Bilderna är en blandning av dokumentära foton och konstnärliga iscensättningar. Konstverken fångar upp olika stämningar och händelser, men det övergripande tematiken för samtliga bilder är människans förhållande till naturen och miljö.