Ny administrativ yta på K55 färdigställd

Nu är den nya administrativa ytan på K55 färdigställd och invigd.

I samband med att flertalet vårdavdelningar och många vårdmottagningar på sjukhuset byggs om, planerar man enbart för 1-patientsrum med tillhörande WC och dusch. Det får till följd att samtliga vårdytor inom avdelningarna måste tas i anspråk och att all administration, utom direkt vårdnära, måste flyttas utanför avdelningarna. På liknande sätt sker med många vårdmottagningar, där själva vårdytan optimeras, vilket leder till att all administration inte får plats vårdnära.

Målsättningen med denna ombyggnation var därför att anpassa ytan till dagens och morgondagens krav på fler arbetsplatser i nära anslutning till vårdytorna.                                                            

Den 31 mars var ytan färdigställd och nu flyttar de olika administrativa resurserna in successivt.