Ny informationsdisk på plats

Nu är äntligen den nya informationsdisken i centralhallen på plats. Precis som övriga receptions- och kassadiskar i våra vårdfastigheter är den byggd utifrån gällande krav på tillgänglighet, säkerhet och arbetsmiljö.

Infodisk-Huddinge

Den gamla informationsdisken började bli gammal och sliten, vilket bland annat föranlett att flera av skjutluckorna var trasiga. Samtidigt som vi bytte ut informationsdisken till en ny passade vi även på att göra den tillgänglighetsanpassad efter nuvarande riktlinjer. 

Läs gärna mer om hur vi arbetar i vår tekniska beskrivning för reception- och kassadiskar här.

Dokumentet baseras på ett utvecklingsarbete under åren 2008-2011 tillsammans med arbetstagare, inredningsarkitekter, ergonomer samt representanter från intresseorganisationer för funktionshindersfrågor.