Politiker besökte Huddinge

Region Stockholms Fastighetsomställningsberedning besökte igår Huddinge sjukhusområde och den nya byggnaden för operation, intervention och röntgen som invigs i slutet av mars.

Beredningens uppdrag är att under fastighets- och servicenämnden bevaka frågor som rör energieffektivisering, fastighetsnära energiproduktion och laddmöjligheter, klimatanpassning samt utveckling av närmiljön i anslutning till fastigheter.

Studiebesök-Huddinge2-200123-825px.jpg

Under besöket fick beredningen chans att höra mer om projektets uppbyggnad, vilken typ av vård som ryms i behandlingsbyggnaden samt hur arbetet med att preliminärt certifiera byggnaden med Miljöbyggnad guld har gått till väga. Beredningen fick även en guidad visning av byggnaden, även kallad O-huset, som invigs i slutet av mars månad. 

Studiebesök-Huddinge-200123-825px.jpg