R62-64 överlämnad

R62-64 är nu färdigbyggd, slutbesiktigad och överlämnad till Karolinska Universitetssjukhuset.

Här kommer Vårdavdelning för urologiska sjukdomar att flytta in i slutet av januari. 

Avdelningen är skapad enligt konceptet för framtidens vårdavdelning, med möjlighet att tillgodose patientens säkerhet, en god arbetsmiljö samt hygien- och logistikkrav.