Nytt digitalt styr- och klimatsystem

Efter nästan 10 års arbete är nu styr- och klimatanläggningssystemet på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge utbytt till modern och digital teknik i alla hus utom ett.

Vi passade på att ställa ett par frågor till Aswad Betweni, projektledare, Mikael Rubensson, specialist på styr- och reglerteknik och Kjell Sandehl, styrkonsult i projektet.

Mikael Rubensson tittar på skärm för styr- och reglerteknik.

Varför har vi bytt ut hela styr- och klimatsystemet?
- Av flera anledningar men framförallt låg det i förvaltningsplanen att byta ut och modernisera, eftersom den tidigare tekniken från 1990 var föråldrad. Den nya tekniken lever även upp till de ökade miljökraven vi har i regionen och nu ser vi till att likställa tekniken över hela Locums fastighetsbestånd, säger Aswad Betweni, projektledare. 
- Det gör att vi får en säkrare övervakning och drift och underlättar även arbetet för driftpersonalen som cirkulerar runt på fastigheterna, eftersom de inte behöver ha kunskap om flera olika system, säger Mikael Rubensson, 
specialist på styr- och reglerteknik.

DQ6Q1519_Nyhetsbrev.jpg

Mikael Rubensson säkerställer tekniken i styr- och ventilationsutrymmen. 

Vad kan våra hyresgäster i fastigheten förvänta sig?
- De ska förhoppningsvis inte märka något utan uppleva att det är ett jämnt och bra inomhusklimat var de än befinner sig i fastigheten, säger Kjell Sandehl, styrkonsult i projektet. 

Vad kan driftpersonalen förvänta sig?
- Driften får larm direkt till driftcentralen om något avviker eftersom allt är digitalt vilket underlättar deras arbete. Det är även därifrån som personalen ser till att klimatet är korrekt anpassat på de olika avdelningarna utifrån deras varierade behov, säger Mikael. 

Vad har varit roligt med det här projektet?
- Alla möten med människor i verksamheten för att gemensamt hitta lösningar för att tillgängliggöra vårt arbete under deras arbetsdag, säger Aswad.
- Vilket inte alltid är helt enkelt då vårdens behov såklart alltid går först. Men även att få förståelse för det osynliga arbete som är så viktigt att det fungerar, som man kanske inte tänker på förrän något går fel, säger Mikael.

- Det är också väldigt kul med positiv feedback från driften, säger Kjell. 

Har ni något kvar att göra?

Ja F2 huset har vi kvar att installera tekniken i. Där bedrivs forskning vilket kräver mer planering för när vi kan arbeta i lokalerna, säger Aswad. 

DQ6Q1653_Nyhetsbrev.jpg

Kjell Sandehl i styr- och ventilationsutrymmen.