Trygghetsrondering genomförd

För oss är det viktigt att utomhusmiljön runt våra sjukhus ska upplevas som trygg. Därför genomför Locums fastighetsförvaltare varje år trygghetsronder på våra sjukhusområden tillsammans med driftorganisationen och representanter från vårdverksamheten. Det är ett viktigt samarbete som ofta mynnar ut i konkreta åtgärder.

Den 28 januari genomfördes en trygghetsrond på Huddinge sjukhusområde. Under ronden identifierades ett antal brister, däribland flera mörka områden och bristfällig skyltning, som Locum kommer att åtgärda genom att stärka upp med utökad belysning och fler skyltar. 

Trygghetsrondering-Huddinge-jan20.jpg

Flera övergångsställen och övriga linjer som blivit slitna kommer att målas och ett antal krukor med planteringar kommer att placeras ut för att bidra till en mer trivsam utomhusmiljö. Dessutom upptäcktes klotter som kommer att saneras. 

Trygghetsrondering-Huddinge-2-jan20.jpg