Karolinska sjukhusområdet

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende.

Locum förvaltar cirka 290 000 kvadratmeter på sjukhusområdet. På sjukhusområdet pågår ständigt underhållsarbeten och hyresgästanpassningar och vi arbetar i nära samarbete med vården.

Just nu genomför Region Stockholm en av de största satsningarna någonsin på länets hälso- och sjukvård. Karolinska sjukhusområdet får ombyggda lokaler för bland annat laboratorieverksamhet och nya vårdplatser.

Här på locum.se/karolinska-sjukhusomradet håller du dig uppdaterad kring aktuella byggprojekt och störningar på sjukhusområdet och hur detta påverkar den dagliga driften. Störningar och projekt är indelade utifrån byggnad för att du snabbt ska se vad som berör dig. 

Historik. Karolinska sjukhuset i Solna byggdes efter amerikanska förebilder och var redan från början avsett som ett undervisningssjukhus. Arkitekter var Carl Westman, Sven Ahlbom och Sven Malm. Sjukhuset byggdes i senfunktionalistisk anda med huvudentrén utformad till en modernistisk skulptur.

Den första verksamheten, Radiumhemmet, öppnade här redan 1937, men sjukhuset invigdes 1940. Sedan dess har sjukhuset expanderat kraftigt, till exempel med Barnklinikerna 1948, Thorax 1957, Neuroklinikerna 1963 och Astrid Lindgrens Barnsjukhus 1998.

Karolinska Sjukhuset var rikssjukhus till 1982, då det överläts av staten till Region Stockholm, och fungerade som akut- och universitetssjukhus.

2004 slogs Karolinska Sjukhuset ihop med Huddinge Universitetssjukhus och bildade Karolinska Universitetssjukhuset.

Klicka på banner för att läsa några av de viktigaste leveranserna.

Varje år händer det massor i vårdfastigheterna på sjukhusområdet. Vilka byggprojekt har blivit klara? Vad har Locums förvaltare gjort för att förbättra vårdmiljön för personal och patienter? Vilka miljö- och energifrågor har prioriterats? Nu summerar vi vad som hänt under första halvåret 2018. Här hittar du några av de viktigaste leveranserna.

1940

invigdes sjukhuset

290 000

kvadratmeter, förvaltas av Locum