Karolinska sjukhusområdet

Inom Karolinska sjukhusområdet ligger delar av Karolinska Universitetssjukhuset och här finns idag flertalet andra hyresgäster, många med inritning på vård och forskning. Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende.

 

Locum förvaltar cirka 290 000 kvadratmeter på sjukhusområdet. På sjukhusområdet pågår ständigt underhållsarbeten och hyresgästanpassningar och vi arbetar i nära samarbete med vården.

Under Händer i huset håller du dig uppdaterad kring aktuella byggprojekt och störningar på sjukhusområdet och hur detta påverkar den dagliga driften.

Allmän yta entré Sollentuna sjukhus

Här finns det lediga lokaler

Söker du en lokal för vård, kontor, utbildning eller butik? Just nu finns det lediga lokaler att hyra på detta sjukhus.

Se alla lediga lokaler


Historik.
Karolinska sjukhuset i Solna byggdes efter amerikanska förebilder och var redan från början avsett som ett undervisningssjukhus. 2004 slogs Karolinska Sjukhuset ihop med Huddinge Universitetssjukhus och bildade Karolinska Universitetssjukhuset. I dag är Karolinska Universitetssjukhuset ett av Europas största universitetssjukhus med både nya och ombyggda sjukhusbyggnader i Solna.

1940

invigdes sjukhuset

290 000

kvadratmeter, förvaltas av Locum

08-517 700 00

Sjukhusets telefonväxel