Nybyggnation av jourrum

I början av december påbörjades nybyggnationen av jourrum i Norrbacka, byggnad S1 plan 3.

Vad gör vi?

I början av december påbörjades arbetet med bygga totalt sjutton nya jourrum med säng och skrivbord inklusive egen wc och dusch på plan 3 i byggnad S1, Norrbacka. Fem av jourrummen kommer att vara tillgänglighetsanpassade. 

Störningar i form av buller och damm kommer att förekomma under arbetets gång. Ombyggnationen avser plan 3 men kommer beröra hela byggnaden i och med att avloppsstammar till wc/dusch kommer att dras genom samtliga plan. Ett ställningstorn kommer att sättas upp utanför byggnad S1 mot byggnad M8. Under julhelgen startar arbeten med att borra hål för avloppsstammar, arbetet påbörjas på plan 3. Störningar i form av buller och damm kommer att förekomma under arbetets gång.

Varför gör vi det?

Jourrummen byggs som ett komplement till den nya sjukhusbyggnaden och är tänkta att användas av jourläkare för vila/övernattning och som arbetsrum samt omklädningsrum. 

Har du frågor?

Kontakta: 

Hayoti Sayed Saleh, projektledare Locum
E-post: hayoti.sayed-saleh-hayoti@sll.se
Telefon: 070-002 14 42

 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Extern projektledare

Hayoti Sayed Saleh, projektledare Locum