Nybyggnation av skyway

Runt årsskiftet 2018/2019 startade vi arbetet med att bygga en ny skyway mellan Norrbacka och den nya sjukhus-byggnaden.

Vad gör vi?

I slutet av december 2018 startade arbetet med bygga en ny skyway mellan byggnad S1 i Norrbacka på Karolinska sjukhusområdet i Solna och den nya sjukhusbyggnaden.

Varför gör vi det?

Skywayen - en inglasad förbindelsegång mellan byggnad S1 i Norrbacka och den nya sjukhusbyggnaden byggs som ett komplement till de sjutton jourrum som parallellt byggs på plan 3 i byggnad S1, Norrbacka. Med en ny skyway och nya jourrum får jourläkare möjlighet att snabbt inställa sig i den nya sjukhusbyggnaden. 

Vad händer just nu?

Arbetet har löpt på bra. Under denna vecka genomförs slutbesiktningen. Planen är att den nya skywayen kan tas i drift under juli månad. Så roligt!

Har du frågor?

Kontakta:

Hayoti Sayed Saleh, projektledare Locum
070-002 14 42
hayoti.sayed-saleh-hayoti@sll.se 

eller 

Kjell Inggårde, biträdande projektledare Locum
070-556 22 06
kjell.inggarde@sll.se

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Juni 2019
Extern projektledare

Hayoti Sayed Saleh, projektledare Locum

 

Fastighetsförvaltare
Jenny Jörgensen Förvaltningsområde Solna/Norra Hagastaden