Nybyggnation av skyway och utomhustrappa

Runt årsskiftet 2018/2019 startar vi arbetet med att bygga en ny skyway mellan Norrbacka och den nya sjukhus-byggnaden. En ny utomhustrappa kommer också att iordningställas mellan Anna Steckséns gata och parkeringen vid M8.

Vad gör vi?

I slutet av december 2018 startar arbetet med bygga en ny skyway mellan byggnad S1 i Norrbacka på Karolinska sjukhusområdet i Solna och den nya sjukhusbyggnaden. Detta projekt innebär också att en ny utomhustrappa kommer att iordningställas mellan Anna Steckséns gata och parkeringen vid M8.

Varför gör vi det?

Skywayen - en inglasad förbindelsegång mellan byggnad S1 i Norrbacka och den nya sjukhusbyggnaden är ett hyresgäst initierat projekt och byggs som ett komplement till de sjutton jourrum som parallellt byggs på plan 3 i byggnad S1, Norrbacka. Med en ny skyway och nya jourrum får jourläkare möjlighet att snabbt inställa sig i den nya sjukhusbyggnaden. 

Nulägesbeskrivning

Arbeten med utomhustrappan mellan Anna Stackséns gata och M8 pågår och beräknas vara klart innan jul. Under vecka 51 startar grävararbeten och gjutning av betongpelare på Norrbackasidan. Dessa arbeten beräknas pågå i cirka fyra veckor.

 

Har du frågor?

Kontakta:

Hayoti Sayed Saleh, projektledare Locum
E-post: hayoti.sayed-saleh-hayoti@sll.se
Telefon: 070-002 14 42

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Extern projektledare

Hayoti Sayed Saleh, projektledare Locum