Planerade prov av reservkraften

Planerade prov av reservkraften sker kontinuerligt. Se "Inuti" under "Planerad driftinformation" för mer information om tidpunkt.

Vad gör vi?

Planerade prov av reservkraften. Aktuell information om reservkraftprov i Solna med datum och tider presenteras på ”Inuti” (Karolinska universitetssjukhusets intranät) under ”Planerad driftinformation”.

Varför gör vi det?

Syftet med återkommande reservkraftsprov är att säkerställa att alla reservkraftsystem fungerar och att vidareutbilda driftpersonal. Syftet är också att ge sjukvårdspersonal en möjlighet att öka beredskapen för situationer som kan uppstå vid ett realistiskt strömavbrott förorsakat av fel på de tekniska systemen.

Har du frågor?

Kontakta:

Daniel Svensson, driftcontroller Locum
08-123 170 60
daniel.st.svensson@sll.se

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2021-12-31
Projektledare
Daniel Svensson Förvaltningsområde Solna