Rivning startar i sommar

I sommar startar ett byggprojekt som går ut på att riva gamla närakuten och ett antal förbindelsegångar som berör Q-huset, Visionsgatan 27-39. Projektet kommer att pågå under hösten/vintern och avslutas med att fasaderna återställs.

 

 

Vad gör vi?

 

Karta som visar gångar som ska rivas.

Projektet avser rivning av:
Västra förbindelsegång mellan hus Q6 och C2, 35 kvadratmeter.
Östra förbindelsegång mellan Q6 och F1, cirka 80 kvadratmeter.
Rivning av byggnad Q9. Bestående av 3 våningar, sammanlagt 480 kvadratmeter.
Två våningars förbindelsegång mellan Q6 och Q9, sammanlagt 80 kvadratmeter.
Rivning av gamla närakuten Q10 med tillhörande förbindelsegång, total bruttoarea Q10 med underliggande fläktrum cirka 663 kvadratmeter.

Återställning av fasader på Q6, C2 och F1.

Störningar kommer att förekomma i form av sågning av betong och borrningar. Berörda verksamheter är informerade och kommer att få löpande information framöver.

Varför gör vi det?

Byggnaderna Q10 och Q9 har ett tillfälligt bygglov som går ut nu i sommar.

Två förbindelsegångar mellan husen Q6-C2 respektive Q6-F1 skall rivas enligt framtida detaljplan, så vi passar på och riva dem för det underlättar rivning av Q10 och Q9.

 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Mitten av februari
Projektledare
Ali Ebrahim Projektområde universitetssjukhus
Fastighetsförvaltare
Ove Wallberg Förvaltningsområde Solna/Norra Hagastaden