Uppdatering av TDK-utrymmen (teledatakommunikation) i Q-huset

Locum drar ny el och installerar nya UPS:er i TDK-utrymmen (teledatakommunikation) på Karolinska sjukhusområdet i Solna.

Vad gör vi?

Nu pågår arbetet med uppgradera fastighetsnätet (teledatakommunikation) i delar av Q-huset.

Varför gör vi det?

Syftet med uppgraderingen är att förbättra kvaliteten i nättjänsten och öka tillgängligheten.

Har du frågor?

Kontakta:

Andreas Sandin, projektledare Locum
08-123 172 18
andreas.sandin@sll.se 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Slutet av augusti.
Entreprenör
Anders Byggare AB
Projektledare
Andreas Sandin Projektområde universitetssjukhus
Fastighetsförvaltare
Jonas Dahlqvist Förvaltningsområde Solna/Norra Hagastaden