Reservkraftprov 2021

Här ser du de planerade reservkraftproven för 2021.

Om störningen

Plats

Karolinska sjukhusområdet Solna

Detta gäller de äldre byggnaderna och berör A, B, C, D, E, F, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, Z.

Syftet med återkommande reservkraftprov är att säkerställa att alla reservkraftsystem fungerar och att vidareutbilda driftpersonal. Syftet är också att ge sjukvårdspersonal en möjlighet att öka beredskapen för situationer som kan uppstå vid ett realistiskt strömavbrott.

Aktuell information om reservkraftprov med datum och tider presenteras på ”Inuti” (Karolinska universitetssjukhusets intranät) under ”Planerad driftinformation”.

Planerade reservkraftprov under 2021:

Datum

Tid

1 januari

13.00 - 13.20

5 februari

13.05 - 13.20

5 mars

13.50 - 13.20

2 april

Inställt

7 maj

13.05 - 13.20

4 juni

13.05 - 13.20

2 juli

13.05 - 13.20

6 augusti

13.05 - 13.20

3 september

13.05 - 13.20

1 oktober

13.05 - 16.00

OBS! Förlängt prov

5 november

Inställt

3 december

13.05 - 13.20


Viktigt att tänka på innan prov:

  • kontrollera och säkerställ att utrustning/apparater som är kopplade till rätt vägguttag.
  • Informera all personal om reservkraftprovet.
  • kontrollera att separat utrustning för manuell drift av medicinteknisk apparatur, exempelvis respirator alltid finns till hands.

OBS! Använd ej rörposten för akuta prover, 10 minuter före och efter provet.

Är ni osäkra om vilka vägguttag som är anslutna till viktig last/övrig last eller har frågor i största allmänhet, rådgör med Locums driftentreprenör. Kontakta Locum kundtjänst tel. 08 123 172 00 / E-post: kundtjanst.locum@regionstockholm.se som förmedlar kontakt till Locum Driftentreprenör.

 

För akuta elförsörjningsproblem under provtiden kontakta Driftcentralen,  
telefon: 08-517 747 85.

Kontaktperson

Svensson, Daniel

Daniel Svensson