Första nya hyresgästen på plats

Nu har den första nya hyresgästen flyttat in i en lokal i de äldre byggnaderna på Karolinska sjukhusområdet i Solna. Locums nya satsning på uthyrning av vakanta lokaler börjar ge resultat.

Vi fick en pratstund med Arja Autere, verksamhetschef på ASiH AccessCare. De hyr nu lokaler om 225 kvadratmeter på huvudblockets entréplan.

- När vi började leta lokal hade vi som utgångspunkt att titta på lokalens funktionalitet och anpassningsbarhet till vår verksamhet. Lokalen skulle också ligga inom ett specifikt område med bra tillgänglighet. 

Nyinredd lokal

Vi har satsat på inredning och färgsättning, berättar Arja Autere.

Det är väldigt många parametrar som spelar in då man väljer lokal.

- Någonstans är det helheten som avgör till slut samt förmågan att kunna föreställa sig hur allting ser ut då lokalen är klar. Att välja en lokal är som att välja en kostym, efter ett antal provningar hittar man den som passar bäst. Inte helt enkelt alla gånger, en helt skräddarsydd lösning blir alltid dyrare självklart och färdiga lösningar brukar inte finnas. Man får kompromissa med vissa detaljer. 

Läget vägde tungt när AccessCare skulle välja sin nya lokal. 

- Med tanke på vår verksamhet är Karolinska sjukhusområdet ett utmärkt val. Här finns bra tillgång till diverse service som behövs för att vi ska kunna sköta vårt samhällsuppdrag.

 Lokalen har anpassats till företagets verksamhet.

 - Vi har satsat på inredning och färgsättningar för att skapa en egen verksamhetsanpassad känsla, så som vi vill ha det. Vi tycker att det blev jättebra. Stort tack till vår duktiga inredare Anneli Persson på Inreda mera Skandinavien som hjälpte oss att få ihop helheten. 

Arja Autere

Arja Autere, verksamhetschef på ASiH AcessCare.

Arja Autere berättar att de är mycket nöjda med bemötandet de fått av Locum.

-  De har varit "serviceminded" och jobbat aktivt med att erbjuda en lösning som passar oss. Utöver detta har det fungerat fantastiskt bra med alla stödfunktioner från Locum som vi har behövt för att få ordning på helheten. 

 
Så här beskriver ASiH AccessCare sin verksamhet

"Vi är en ASiH verksamhet (Avancerad sjukvård i hemmet) på uppdrag av Region Stockholm. Vi är en dynamisk mobil verksamhet där avståndet mellan vårdpersonal och patient är kort – både gällande kommunikation och hembesök. Vi präglas av nytänkande och enkla arbetssätt inom vården. Med fokus på evidensbaserade vårdinsatser och ständig utvärdering av vårt arbetssätt når vi våra mål med nöjda medarbetare och trygga och väl omhändertagna patienter. Genom effektiv och personcentrerad vård gör vi skillnad för sjukhusen och primärvården i syfte att avlasta deras verksamheter för att se till att patienterna har tillgång till god vård under hela vårdkedjan."