Koll på läget: Första halvåret 2018 - klara leveranser i urval

Varje år händer det massor i själva vårdfastigheten. Vilka byggprojekt har blivit klara? Vad har Locums förvaltare gjort för att förbättra vårdmiljön för personal och patienter? Vilka miljö- och energifrågor har prioriterats? Nu summerar vi vad som hänt under första halvåret 2018. Här hittar du några av de viktigaste leveranserna.

Bild som visar leveranser i urval första halvåret 2018.