Nya vårdlokaler invigda på Karolinska sjukhusområdet i Solna

Fredagen den 11 oktober invigdes de nya vårdlokalerna på Gävlegatan 55. Locum har renoverat vårdmiljöerna som blir en integrerad del av vården, forskningen och utbildningen som bedrivs på Karolinska sjukhusområdet i Solna. Ytterligare en viktig pusselbit är därmed lagd i regionens plan för framtidens hälso- och sjukvård.

karolinskaGavelagatan8.jpg

Förutom slutenvård samlar även hälsoprofessionerna en stor del av sin verksamhet i de nya lokalerna och Bröstcentrum Karolinska får nu både mammografi och mottagning i samma hus. När huset öppnar för de första patienterna i höst kommer det att finnas 85 slutenvårdsplatser och över 70 mottagningsrum/specialrum.

KarolinskaGavlegatan.jpg

– Det känns mycket roligt att sista pusselbiten på Karolinska sjukhusområdet i Solna nu är på plats. Genom ökad närhet till den nya huvudbyggnaden och avancerad sjukvård blir vinsterna stora för både patienter och medarbetare. Det minskade avståndet till BioClinicum innebär också att ny forskning snabbare kan omsättas i det dagliga arbetet, i form av kliniska tester och bättre arbetsmetoder, säger Charlotte Broberg, fastighets- och serviceregionråd tillika styrelseordförande för Locum.

karolinskaGavelagatan6.jpg

Invigningen på Karolinska sjukhusområdet i Solna genomfördes av Irené Svenonius, finansregionråd och Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd. Medverkade gjorde även Charlotte Broberg, fastighets- och serviceregionråd tillika styrelseordförande för Locum, Anette Henriksson, vd för Locum samt Karolinska Universitetssjukhusets vd Björn Zoëga.

KarolinskaGavelagatan7.jpg

– Vi är stolta och glada att ännu en viktig del i regionens framtidsplan för länets sjukhus nu är färdigställd. De nya mer ändamålsenliga och hållbara vårdmiljöerna möjliggör via sin utformning en mer sammanhållen verksamhet som sätter patienten först samtidigt som arbetsmiljön blir bättre för personalen, säger Locums vd Anette Henriksson.

KarolinskaGavlegatan2.jpg

Stora delar av fastigheten har byggts om eller renoverats för att skapa moderna och tillgängliga vårdmiljöer som är anpassade till dagens och framtidens sätt att bedriva vård. Genom ökad närhet till den nya huvudbyggnaden och avancerad sjukvård blir vinsterna stora för både patienter och medarbetare.

KarolinskaGavlegatan3.jpg

I huset blandas historisk vårdmiljö med ny design vilket ger trivsamma lokaler för patienter och personal. Vårdavdelningarna har antingen enkel- eller dubbelrum och alla vårdrum har dusch och WC.

KarolinskaGavelagatan5.jpg