Parkeringsinformation

Här hittar du information om parkeringarna på Karolinska sjukhusområdet.

Ny parkeringsentreprenör på delar av Karolinska sjukhusområdet i Solna 

Den 3 april tog Apcoa Parking över delar av Karolinska sjukhusområdets parkeringsövervakning i Solna. Bytet av entreprenör för parkeringsövervakning medför ett antal förändringar som beskrivs nedan. För personalen har det till exempel blivit mycket enklare att betala parkeringen via en ny mobilapp.

Bild på parkeringsskylt.

Nya rutiner för betalning av personaltaxa  

Bytet till Apcoa Parking innebär att Borgmästargaraget och Q-garaget har fått nya betalautomater och att bommarna har tagits bort helt. Från och med den 3 april kan du som personal betala din parkeringsbiljett via Parkster mobilapp efter att du skapat ett konto i Parkster webbportal med din sll e-post adress. Borgmästargaraget och Q-garaget blir biljettlöst vilket innebär att du som personal måste skapa ett konto i Parkster för att även fortsättningsvis kunna erhålla personaltaxa i betalautomaterna.  

De grå betalautomaterna (Cale) på Karolinska sjukhusområdet i Solna kommer även fortsättningsvis att fungera som tidigare. För att erhålla personaltaxa på personalparkeringarna krävs inloggning via E-tjänstekort alternativt Bagde.

Vad gäller för personal och besökare som parkerar runt den nya sjukhusbyggnaden i Solna? 

Personal som parkerar i Framstegsgatans parkeringshus och besökare som parkerar på parkeringarna tillhörande Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad i Solna berörs inte av denna förändring. För information angående dessa parkeringar kontakta helpdesk.karolinska@coor.com 

Skapa konto i Parkster

Skapa ett konto i Parkster med din sll e-postadress för att få tillgång till personalparkeringarna och personaltaxan som gäller från och med den 3 april på delar av Karolinska sjukhusområdet i Solna. Via Parkster appen kan du genomföra din betalning.

Tips! 

Memorera din bils registreringsnummer innan du använder betalningsautomaten. I samband med det nya systemet kommer du behöva registrera numret när du köper din biljett. 

Så gör du

Här hittar du instruktioner för hur du skapar ett konto i Parkster och hur du hanterar de olika digitala metoderna för betalning. 

När du har skapat ett konto i Parkster med din sll e-postadress behövs en verifiering av din behörighet. Maila karolinska.solna@apcoa.se. Därefter kommer du via din sll e-postadress att få en bekräftelse på att behörighet är utdelad. 

Vad gäller för besökare? 

Från och med den 3 april har besökare möjlighet att använda sig av tjänster från Parkster, SMS-Park eller Easypark på gamla Karolinska sjukhusområdet i Solna. I samtliga betalautomater kommer det även i fortsättningen ges möjlighet till kortbetalning. Myntbetalning kommer endast att fungera på ett fåtal betalautomater.  

Apcoa Parking kundtjänst 

Du når Apcoa Parkings kundtjänst via e-post locum@apcoa.se eller på telefon 08-556 306 70. Tonval 2 tar dig direkt till personal som specifikt arbetar med Locums parkeringsplatser. De svarar på frågor som rör betalningssätten, hur du ansluter betalkort och liknande. 

Locums kontaktperson – Teknikförvaltare Annelii Dolk, e-post: Parkering.Solna.locum@sll.se

Locums parkeringsstrategi

Här kan du läsa mer om Locums övergripande parkeringsstrategi.