Parkeringsinformation

Här finns samlad information om parkering vid sjukhusområde Karolinska i Solna för dig som arbetar i våra lokaler och för dig som är patient eller besökare.

Parkeringskarta över sjukhusområdet (klicka för stor bild)

oversiktskarta_solna_210129.png

Parkeringsövervakning

Apcoa Parking och Aimo Park sköter parkeringsövervakningen på Karolinska sjukhusområdet i Solna. Apcoa Parking sköter parkeringen på den äldre delen av området och Aimo Park på den nya delen av sjukhuset (NKS).

Följande adresser omfattas av Aimo Parks bevakning: Eugeniavägen 3-23, Framstegsgatan 1-14, Anna Steckséns gata 21-43 och Gävlegatan 42-63 och Akademiska stråket.

Vi vill också uppmana alla att noga iaktta och följa skyltningen för respektive parkering.Att parkera vid Karolinska Solna

Kostnad och betalning till och med 31 mars 2022

Regeringen har aviserat att de förlänger den skattebefriade parkeringsförmånen, vilket betyder fortsatt avgiftsfri parkering för personal till 31 mars 2022.

Läs mer här.

Observera att för att du ska kunna parkera gratis behöver du använda appen Apcoa flow och ange korrekt zonkod som för Karolinska Solna är 50227. Mer information om hur du som vårdpersonal parkerar gratis, hur appen laddas ner, frågor och svar och kontaktuppgifter till Apcoas och Locums kundtjänst.

På p-huset Framstegsgatan 9, som förvaltas av Coor, krävs E-tjänstekort eller badge för att du skall kunna parkera för personaltaxa. Så länge avgiftsfri parkering gäller för vårdpersonal står du gratis på dessa personalparkeringar med ditt eTjänstekort. Vid frågor gällande parkering vid Karolinskas nya sjukhusbyggnad (NKS) kontakta helpdesk.karolinska@coor.com

Personaltaxan gäller vardagar mellan: 8:00-18:00. 5 kr/tim alt. 30 kr/dagen

Övrig personal

För personal som arbetar på Karolinska sjukhusområdet men inte är anställda i Region Stockholm finns zonkod 50234. För att få behörighet måste du ha en arbetsrelaterad kopplingar till sjukhusområdet, behörighet beviljas av Locum. Zon 50234 finns i områdets nordöstra del, Visionsgatan och Maria Aspmans gata.

Så här gör du: Som personal betalar du din parkeringsbiljett via Parkster mobilapp, efter att du skapat ett konto i Parkster webbportal. När du har skapat ett konto i Parkster behövs en verifiering av din behörighet.

Mejla Locums kundtjänst kundtjanst.locum@regionstockholm.se med information om Parkstermejl och Parkstertelefonnummer samt Zonkod. Därefter kommer du via din angivna mejladress att få en bekräftelse på att behörighet är utdelad.

Personaltaxan gäller vardagar mellan: 8:00-18:00. 5 kr/tim alt. 30 kr/dagen

Karta över personalparkeringar

Personalparkering från 1 april 2022

Region Stockholm kommer marknadsanpassa parkeringsavgifterna för personal för att följa skattelagstiftningen och för att främja ett hållbart resande. Några av nyheterna är zonindelning med enhetliga taxor, ny tim- och dygnstaxa, maxtaxa om 6 timmar och gratis parkering på kvällar och nätter. Förändringarna gäller från den 1 april 2022. 

Läs mer här. 

Kontaktuppgifter för parkeringsfrågor 

Apcoa Parking är upphandlad entreprenör för parkeringsövervakning. Apcoas kundtjänst besvarar frågor som rör de olika betalningssätten, hur man ansluter betalkort och liknande.

  • Telefon: 08-556 306 70. Tonval 2 tar dig direkt till personal som specifikt arbetar med Locums parkeringsplatser. 
  • E-post: locum@apcoa.se

Vid frågor gällande parkering vid Karolinskas nya sjukhusbyggnad (NKS) kontakta telefon 08-517 780 90 eller e-post: helpdesk.karolinska@coor.com. 

Locums kontaktperson

E-post: Parkering.Solna.locum@regionstockholm.se

Kostnad och betalning

  • Som besökare på den äldre delen av Karolinska sjukhusområdet i Solna kan du betala med flera olika parkeringsappar, SMS och i betalautomater. I samtliga betalautomater finns möjlighet till kortbetalning.
  • Besökare vid Karolinska sjukhusområdet i Solna betalar 30 kronor per timma.

Bilden nedan visar aktuell taxa för patienter och besökare vid de olika sjukhusen. 

bild_besökstaxor_feb_800x320px_210114.png

För patienter och besökare som behöver parkera under en längre period uppnås maxtaxa efter 48 betalda timmar. Därefter är biljetten giltig ytterligare 5 dygn (det vill säga 7-dagarsbiljett kostar motsvarande taxa för 48 timmar). För besökare med handikapptillstånd är parkeringen fortsatt kostnadsfri.

Kontaktuppgifter för parkeringsfrågor 

Apcoa Parking är upphandlad entreprenör för parkeringsövervakning. Apcoas kundtjänst besvarar frågor som rör de olika betalningssätten, hur man ansluter betalkort och liknande.

  • Telefon: 08-556 306 70. Tonval 2 tar dig direkt till personal som specifikt arbetar med Locums parkeringsplatser. 
  • E-mail: locum@apcoa.se

Vid frågor gällande parkering vid Karolinskas nya sjukhusbyggnad (NKS), som bevakas av Aimo Park, kontakta Aimo Park eller Coor via helpdesk.karolinska@coor.com