Parkeringsgarage
Parkeringsgarage

Parkeringsinformation

Här hittar du som besöker eller arbetar på Karolinska sjukhusområdet i Solna aktuell parkeringsinformation.

Fler parkeringsplatser för eftermiddagspersonal 22 februari   

Vi fortsätter att utöka möjligheterna för personal att hitta parkering inom GKS.  Från och med den 22 februari finns nya tillfälliga parkeringar för eftermiddagspersonal. Sedan tidigare denna vinter har 100 besöksplatser gjorts om till tillfälliga personalplatser. 

De nya eftermiddagsparkeringarna finns på följande ställen:

  • Vid M8 och öster om T3 gäller parkering från klockan 11.00
  • Utkiken bakom R3 gäller parkering från klockan 12.00
  • Parkeringarna vid T5 gäller parkering från klockan 13.00

OBS! Läs skyltningen för parkering där du parkerar då den kan vara förändrad.

Se karta för nya parkeringar och parkeringstider.

Karta efterniddagsparkering personal

 

Fler parkeringsplatser för personal februari 2021  

Trycket är högt på personalparkeringarna vid sjukhuset. Därför har cirka 50 besöksparkeringar i den äldre delen av området skyltats om till personalparkering. Dessa platser finns i närheten av Visionsgatan 48 och 74D samt Maria Aspmans gata 25.

I Q-garaget, Karolinska vägen 35, finns ofta lediga platser - pröva gärna att hitta en plats där.

Karta nya p-platser personal februari 2021

 

Avgiftsfri parkering för vårdpersonal förlängs ytterligare

Avgiftsfri parkering för personalen infördes den 1 april 2020. Den 27maj i år togs beslut om att fortsätta med avgiftsfri parkering på Locums fastigheter och NKS för vårdpersonal så länge allmänna situationen inom Region Stockholm motiverar det, dock längst till och med 31 december 2021.

För att ta del av den fria personalparkeringen använder du även fortsättningsvis appen Apcoa Flow. På Apcoas hemsida hittar du mer information om appen.

Beroende på parkeringssituation och respektive sjukhus förutsättningar kan det finnas begränsningar för var det är möjligt att parkera med fri taxa. Sedan mitten av juni gäller gratis parkering för vårdpersonal endast på områdets personalparkeringar. Det är viktigt att det finns gott om platser för besökarna till sjukhuset.

Vi vill också uppmana alla att följa skyltningen för respektive parkering.

Området kring NKS vid Karolinska sjukhusområdet i Solna hanteras av annan parkeringsentreprenör.

Giltiga Zonkoder för fri parkering

Karolinska Solna: 50227

St Görans: 50224

Karolinska Huddinge: 50220

Södertälje: 50225

Helix: 50219

Danderyd: 50222

SöS: 50202

Rosenlund: 50209

Dalen: 50213

Handen: 50215

Jakobsberg: 50214

Nacka: 50216

Läs mer här. 

Apcoa Parking och Aimo sköter parkeringsövervakningen på Karolinska sjukhusområdet i Solna. Apcoa parkering sköter parkeringen på den äldre delen av området och Aimo på den nyare delen.

Bild på parkeringsskylt.

 

Personalparkering 

Du laddar ner appen Apcoa Flow och registrerar dig som ny användare i appen när du ska parkera. På så sätt står du gratis på personalparkeringarna som förvaltas av Apcoa på den äldre delen av sjukhusområdet. 

  • Registrera dig som användare i appen Apcoa Flow.
  • Logga in via appen, ange zonkod för parkeringsområdet och bilens registreringsnummer.
  • Checka ut i appen när du åker hem för dagen. Du debiteras inget för din parkering.

På p-huset Framstegsgatan 9, som förvaltas av Coor, krävs E-tjänstekort eller badge för att du skall kunna parkera för personaltaxa. Så länge avgiftsfri parkering gäller för vårdpersonal står du gratis på dessa personalparkeringar med ditt eTjänstekort. Vid frågor gällande parkering vid Karolinskas nya sjukhusbyggnad (NKS) kontakta helpdesk.karolinska@coor.com

Personaltaxan gäller vardagar mellan: 8:00-18:00.

5 kr/tim alt. 30 kr/dagen

Karta över personalparkeringar

Så här gör du

Instruktion för appen.

 

Besöksparkering

Besökare på den äldre delen av Karolinska sjukhusområdet i Solna har möjlighet att använda sig av tjänster från Parkster, SMS-Park eller Easypark. I samtliga betalautomater finns möjlighet till kortbetalning. 

Besökstaxa gäller alla dagar dygnet runt. Taxan är 30 kr/timme.

För patienter och besökare som behöver parkera under en längre period uppnås maxtaxa efter 48 betalda timmar. Därefter är biljetten giltig ytterligare 5 dygn (det vill säga 7-dagarsbiljett kostar motsvarande taxa för 48 timmar).

Vid frågor gällande parkering vid Karolinskas nya sjukhusbyggnad (NKS) kontakta helpdesk.karolinska@coor.com 

Apcoa Parking kundtjänst 

Du når Apcoa Parkings kundtjänst via e-post locum@apcoa.se eller på telefon 08-556 306 70. Tonval 2 tar dig direkt till personal som specifikt arbetar med Locums parkeringsplatser. De svarar på frågor som rör betalningssätten, hur du ansluter betalkort och liknande. 

Locums kontaktperson
Teknikförvaltare Annelii Dolk, e-post: Parkering.Solna.locum@sll.se