Vårdgivare

Vårdgivare på Karolinska sjukhusområdet

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende.

Läs mer här >>

På institutionen för odontologi utbildas tandläkare och tandhygienister. Forskning och forskarutbildning bedrivs inom medicin med inriktning mot odontologi.

Läs mer här >>

SLSO är en del av Region Stockholm och har hand om all regiondriven vård utanför akutsjukhusen. SLSO erbjuder vård i livets alla skeden.

Läs mer här >>

Folktandvården på Karolinska Solna är remissinstans för sjukhusens avdelningar och i viss mån även tandvården. Här kan du få hjälp med allt som rör dina tänder och munhälsa.

Läs mer här.

 

Centrum för Molekylär medicin vid Karolinska Institutet samlar mer än 400 personer med klinisk erfarenhet från Karolinska Universitetssjukhuset samt forskningskompetens från KI för att forska kring våra vanliga folksjukdomar.

Läs mer här >>

Den kliniska psykiatrins enhet för forskning, utbildning och utveckling i Region Stockholm.

Läs mer här >>

Barn- och ungdomspsykiatri är ett kunskapsområde om barn med beteendeproblem, skolsvårigheter och psykisk ohälsa.

Läs mer här >>