Beställning av passerkort

Här kan du som hyresgäst ladda ned blanketten för beställning av passerkort.

L&T ansvarar för tillverkning och inläggning av passerkort på sjukhuset. Öppettiderna för passerkortsregistreringen är måndag till torsdag 07.30–08.00 samt 15.00–15.30.

Här kan du ladda ned beställningsblanketten för passerkort.