Promenadslinga och förbättrad utemiljö

Vad gör vi?

Vi utvecklar utemiljön för att öka trivseln runt Nacka sjukhus genom att utföra en promenadslinga runt sjukhuset. Vi utökar och utvecklar uteplatsen på västra sidan i samband med att vi flyttar uteförrådet för markentreprenören till östra sidan. Planen är även att komplettera med ytterligare ett cykelförråd vid helikopterplattan under 2022.

Varför gör vi det?

Promenadslingan är ett trevligt inslag kring sjukhusområdet och kan nyttjas av patienter, personal och besökare. Detta går även hand i hand med Locums hållbarhetsarbete kring läkande utomhusmiljöer.

Hållbara vårdfastigheter – beskriver bland annat arbetet för god hälsa och minskade hälsoklyftor genom att skapa hälsofrämjande samt läkande inom- och utomhusmiljöer där sjukhusen är tillgängliga för alla.

karta_promenadslinga_nacka_210615.jpg

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Hösten 2022
Entreprenör
Öhmans Bygg och Magnus Ekström Mark & Anläggning Bygg AB
Projektledare
Carlo Messa Projektområde sjukhus