Ny endoskopimottagning

I november 2022 stod det klart endoskopimottagningen vid Norrtälje sjukhus skulle byggas om och byggas ut. Projektet är nu avslutat och verksamheten har flyttat in. De nya lokalerna innebär flera förbättringar för personal och patienter.

De tidigare lokalerna har integrerats med en angränsande förrådsyta och den nya lokalen på 345 kvadratmeter är nu nästan dubbelt så stor som innan. Den nya och större lokalen gör det möjligt att omdisponera ytorna och få bättre flöden vilket bidrar till både bättre arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet. Ombyggnationen bidrar också till en bättre patientintegritet, förbättrad tillgänglighet och möjligheter till utbildning.

De kliniska ytorna har samlats kring ett öppet och flexibelt ”torg”. Torget är ett effektivt sätt att utnyttja lokalen och ger personalen en god överblick med närhet till väntrum, övervakningsplatser, desinfektion, skopierum och stödfunktioner. 

Det här har vi byggt:

  • Antal behandlingsrum utökas från två till tre stycken.
  • Antalet uppvakningsplatser utökas.
  • Administrations- och personalytor skiljs från den kliniska verksamheten.
  • En tydligt avdelad yta byggs för patienternas väntrum.
  • Ett nytt desinfektionsrum byggs med ett effektivt flöde och uppdelning av rent och smutsigt gods.
  • Ett av de tre skopierummen anpassas för ERCP-undersökningar (undersökning med röntgen).
  • Rum för enskilda samtal.

I slutet av november 2023 överlämnade vi lokalen till verksamheten och i december togs den första patienten emot. Här kan du träffa endoskopist Saga Melin som berättar om vad de nya lokalerna betyder för deras verksamhet.

Nyfiken på hur lokalerna ser ut?

Bilderna och filmen nedan ger en inblick i hur de nya lokalerna ser ut och är utformade.

Endoskopi_november1.jpg

Endoskopi_november4.jpg

Endoskopi_november5.jpg

Endoskopi_november2.jpg

Endoskopi_november3.jpg

Följ med på en rundtur nedan.


Film: Liljewall arkitekter.

Tidplan

I november 2023 beräknas verksamheten flytta in i de större lokalerna.

Läs Tiohundras artikel "Ökad kapacitet när endoskopimottagningen byggs ut".

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
November 2023
Projektledare
Robert Magnusson Projektområde Danderyd/Norrtälje