Ny endoskopimottagning

Nu är det klart att endoskopimottagningen vid Norrtälje sjukhus kommer att byggas om och byggas ut vilket medför ett flertal förbättringar för såväl patienter som personal. Genom projektet kan antalet undersökningar utökas och verksamheten kommer att kunna genomföra undersökningar som idag sker på operation.

Dagens lokal integreras med en angränsande förrådsyta och den nya lokalen på 345 kvadratmeter blir nästan dubbelt så stor som idag. Den nya och större lokalen gör det möjligt att omdisponera ytorna och få bättre flöden vilket bidrar till både bättre arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet. Ombyggnationen bidrar också till en bättre patientintegritet, förbättrad tillgänglighet och möjligheter till utbildning.

Bilderna nedan ger en inblick i hur den nya lokalen kommer att se ut och vara utformad.

Färgsättning_interiör_endoskopi_beskuren.jpg
Bildkälla: Liljewall arkitekter

De kliniska ytorna kommer att samlas kring ett öppet och flexibelt ”torg”. Torget är ett effektivt sätt att utnyttja lokalen och ger personalen en god överblick med närhet till väntrum, övervakningsplatser, desinfektion, skopierum och stödfunktioner. 

Det här kommer vi att bygga:

  • Antal behandlingsrum utökas från två till tre stycken.
  • Antalet uppvakningsplatser utökas.
  • Administrations- och personalytor skiljs från den kliniska verksamheten.
  • En tydligt avdelad yta byggs för patienternas väntrum.
  • Ett nytt desinfektionsrum byggs med ett effektivt flöde och uppdelning av rent och smutsigt gods.
  • Ett av de tre skopierummen anpassas för ERCP-undersökningar (undersökning med röntgen).
  • Rum för enskilda samtal byggs.

Nyfiken på hur lokalen kommer att se ut? Följ med på en rundtur nedan.


Film: Liljewall arkitekter.

Tidplan
Projektet är i full gång med projektering, planering och olika förberedelser. Ombyggnationen påbörjas i april 2023. I oktober/november 2023 beräknas verksamheten kunna flytta in i de större lokalerna.

Läs Tiohundras artikel "Ökad kapacitet när endoskopimottagningen byggs ut".

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Oktober/november 2023
Projektledare
Robert Magnusson Projektområde Danderyd/Norrtälje