Fortsatt utveckling av fastigheten Norrtälje sjukhus

Nyfiken? Hur utvecklas sjukhusets lokaler de närmaste åren? Och vad är på gång när det gäller hållbarhet just nu? Här svarar Christer Wickberg, Locums förvaltningsområdeschef för Norrtälje sjukhusområde, på tre frågor om hur vi tillsammans med våra hyresgäster utvecklar och framtidssäkrar fastigheten för modern vård.

Christer_norrtälje_beskuren1.jpg
Bild: Christer Wickberg, förvaltningsområdeschef för Norrtälje sjukhusområde

Vad händer i fastigheten under 2022?

 Ett projekt som tar fart under året är att bygga ut sprinklersystemet på sjukhuset för att ytterligare höja brandsäkerheten, berättar Christer Wickberg.

Efter att ha genomfört armaturbyten i den gamla byggnaden och paviljongen fortsätter vi nu i den nya byggnaden. Att byta till modern LED-belysning bidrar både till minskad energianvändning och förbättrad inomhusmiljö.

Mobilnätet kommer att uppgraderas till 4G och på så sätt ökar vi kapaciteten och får nya möjligheter med ny teknik, fortsätter Christer. 

Något annat som händer under året är att vi ska dränera vid delar av fastigheten för att täta, isolera och förbättra inomhusklimatet.

Hur ser utvecklingsplanerna ut på 5 års sikt?

Vi kommer att ta fram en ny fastighetsutvecklingsplan. Det är Locums långsiktiga plan där vi ser över möjligheter att utveckla sjukhusområdet med hänsyn tagen till exempelvis befintliga tomträtter, trafikflöden och annat i omgivningen. Fastighetsutvecklingsplanens syfte är att påvisa tomtens möjliga utveckling och potential på sikt för kommande behov, berättar Christer.

Något annat vi gör på längre sikt är att tillsammans med TioHundra gå igenom deras långsiktiga lokalbehov som bland annat berör akutvårdsverksamheten.

Vilka är de främsta hållbarhetsinsatserna just nu?

Belysningsprojektet som nu rullar vidare i den nya byggnaden är en viktig hållbarhetsinsats och det är ett projekt som utgår från den energikartläggning som finns för sjukhuset.

Den uppskattade cykeldagen är tillbaka i maj där vi erbjuder medarbetare vid sjukhuset gratis cykelservice. Det är ett sätt för oss att möta våra hyresgäster och samtidigt uppmuntra till hållbara transporter för de som har möjlighet att ta cykeln till jobbet, avslutar Christer.