Markarbete vid huvudentrén

Vi skapar en tillgänglig och trafikseparerad utemiljö.

Om störningen

Plats

Utemiljön vid huvudentré och närakuten.

Arbetet gäller framförallt de asfalterade ytorna utanför huvudentrén och den västra entrén vid Närakuten och vägen däremellan samt parkeringsplatsen.

Markarbetet kommer att ta 15 stycken personalparkeringsplatser i anspråk, vilket innebär att 7 p-platser kommer att kvarstå, se inringat område. Därtill finns cirka 70 p-platser i garaget (särskilt tillstånd erfordras, kontakta fastighetsförvaltare för mer information) samt 17 p-platser utspritt på sjukhusområdet som är avsedd för personal

APD-plan.png

Kontaktperson