Informationsdisk

I anknytning till sjukhusets entré har vi en informationsdisk som hjälper till med hänvisning, rullstolsutlåning, ledsagning, patientregistrering, nyckelhantering, konferensservice och informationsspridning.

Informationsdisken är också ett viktigt nav när det kommer till att larma och rapportera händelser i huset. Vid brandutrymning och för säkerheten för våra hyresgäster fyller information en viktig funktion.

Öppettiderna i informationen är anpassade utefter behov och ingår som en basservice i fastigheten.

 

Varmt välkommen att kontakta oss:
Telefon: 08–123 172 00
E-post: kundtjanst.locum@sll.se