locum.se

Installation av åskledarskydd

Vi kommer att bygga åskledarskydd i byggnaderna 06, 07 och 08.

Vad gör vi?

Arbetet kommer att ske i olika etapper där vi börjar med byggnad 08, se bild.

flygfoto_husnummer_sabbatsberg.jpg

Arbetet innebär:

  • Tak- och fasadarbete - Det kan förekomma mindre störande buller från borrmaskiner och spikande.
  • MarkarbeteDet kommer att grävas runtom vissa byggnader.
  • Lyftkran och grävmaskiner -  Viss avspärrning kommer att ske där lyftkran och grävmaskiner ska placeras.
Varför gör vi det?

För att skydda byggnader och människoliv vid åsknedslag. Klimatförändringarna i Sverige gör att medeltemperaturen stiger, medelnederbörden ökar och intensiteten i de kraftfullaste skyfallen blir större. Detta bidrar till kraftigare åskoväder som förväntas bli både vanligare och mer intensiva. Vid åska ökar risken för att elprodukter, apparater och elanläggningar skadas och att höljen då blir strömförande och kan utsätta människor för fara. Det är även stor risk för brand.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
November 2023
Entreprenör
Södra Eltjänst AB
Projektledare
Lydia Pallarés Projektområde Sjukhus
Fastighetsförvaltare
Marcus Johansson Förvaltningsområde Sjukhus