Flygfoto sjukhusbyggnad Södersjukhuset
Flygfoto sjukhusbyggnad Södersjukhuset

Grannar

Hela regionens sjukvård ska utvecklas och arbetet med Framtidens Sös går vidare. Här kan du som bor eller arbetar i närheten av Södersjukhuset ta del av hur projektet utvecklas. Inflyttning och verksamhetsstart från våren 2018 tills dess att nya vuxenakuten öppnar i maj 2020.

Vi uppdaterar sidan kontinuerligt vartefter projektet framskrider.

 

Nya vuxenakuten öppnar 13 maj

Sterilcentralen, operationssalarna och vårdbyggnaden med 183 nya enpatientrum är inflyttade och vårdverksamheten är igång sedan en tid. Öppningen av den nya vuxenakuten är sedan länge planerad till maj 2020. 2 april genomfördes en förtida öppning på grund av situationen med Covid -19. Den 13 maj öppnar den nya vuxenakuten fullt ut samtidigt som den  ”gamla” stänger för gott. Entrén till akutmottagningen ligger i den västra delen av torget på Sjukhusbacken 14. Denna entré är tillfällig. Den permanenta entrén, som kommer att ligga alldeles intill, byggs nu och beräknas öppna i mitten av juli. 

 

Ambulanstrafiken på Jägargatan 

Den nya ambulanshallen med infart via Tantogatan, Jägargatan och Ambulansgatan är igång. 

 

Fortsätt gå till den vanliga ”gamla” akuten tills vidare

Alla patienter ska som tidigare gå till den vanliga akutentrén. Där gör vårdpersonal en första sortering för att kunna separera misstänkt smittade från övriga patienter.

 

Byggnation av ny akutentré
Den tillfälliga sterilbyggnaden är riven och under hösten, vintern och våren 2019/2020  bygger vi den nya entrén till vuxenakuten. Akuten kommer att ha ingång från Sjukhusbacken och från garaget. 

Intensiva markarbeten även under 2020
Jägargatan/Ambulansgatan: Markarbeten genomförs etappvis. Gatorna förses med värme för en isfri uppfart för ambulansen. Mark- och gatuarbeten kommer att utföras även 2020 för att göra klart gator och parkområden runt de nya byggnaderna.
Tvätterigatan: Arbetet med den nya lokalgatan pågår under 2019/2020. Gatan ska överlämnas till Stockholms Stad våren 2020, staden ordnar belysningen och den öppnas 18 maj.
Korsningen Tantogatan: Staden planerar nu ett helhetsgrepp för Tantogatan. Korsningen kommer att ingå i detta. 

Entrétorget vid Sjukhusbacken förbereds för bygget av ny permanent akutentré
Sedan 2018 förbereds entrétorget inför den framtida nya entré till vuxenakuten. Trafikflödet och nedfarten till garaget har förbättrats och ett arbetsområde har etableras för att kunna arbeta med den permanenta akutentrén. Arbetet fortsätter i etapper under våren och sommaren 2020.

 


När blir de olika husen (eller delar av husen) klara så att verksamheterna kan starta?

Så här ser den beräknade tidplanen ut:
Försörjningsbyggnaden med godsmottagning - verksamhetsstart mars 2018
Rum för avsked - verksamhetsstart maj 2018
Sterilcentral, del av i behandlingsbyggnaden - verksamhetsstart juni 2019
Vårdbyggnaden (närmast Årstaviken) - verksamhetsstart hösten 2019
Nya operationssalar - verksamhetsstart december 2019
Nya akuten - startar sin verksamhet den 2 april
Ny akutentré från Sjukhusbacken - öppnar i juli 2020

Nya gatunamn bestämda

Medicingatan, Tvätterigatan och Ambulansgatan. Namnen på de nya gatorna som anläggs i samband med bygget av Framtidens Sös är klara. Beslutet om de nya namnen har fattats av stadsbyggnadsnämnden. 

Omfattande arbete med logistik

Väntzoner, grindvakter och bokning av leveranstider. Det är bara några av de verktyg vi använder för att planera och arbeta systematiskt med logistik och trafikflöden i området. Dessa lösningar trappas av i projektets slutfas då mängden transporter minskar efter hand.

Arbetstider 

Vardagar: 07.00-22.00 för byggproduktion samt dessutom etablering för dagens arbete som innebär bland annat vissa transporter och uppställning av maskiner från 06.00.

Lördagar och söndagar: 09.00 och 18.00. Naturvårdsverkets riktlinjer för buller ska efterlevas.

Helgdagar, även runt Jul och Nyår: Inget arbete på röda dagar. Övriga dagar arbete som vanligt.

Mindre sprängningar i samband med mark- och vägarbeten 
Mindre sprängningsarbeten kommer att pågå etappvis. Sprängningarna utförs i nära samarbete med känslig vård på sjukhuset. En rad försiktighetsåtgärder är vidtagna för att minimera störningarna.
Sprängningarna görs alltid enligt fast schema, men tiderna kan variera beroende på årstid. Nu gäller följande tider: måndag – fredag 09:00 – 09:05, 12:00 – 12:05, 15:00 – 15:05 och 17:00 – 17:05. Flera sprängningar kan förekomma inom  femminuters-intervallen.

 

Kontakt

För frågor och rapportering av störningar är du välkommen att kontakta oss via Locums kundtjänst. De vidarebefordrar ärendet till nyckelpersoner i byggprojektet

Locums kundtjänst är öppet dygnet runt.
Telefon: 08-123 172 00

Läs mer om de strategiska investeringarna