Ny behandlingsbyggnad

Den nya behandlingsbyggnaden som är en viktig del av Framtidens Sös ligger på Södersjukhusets västra sidan. Byggnaden har blivit klar i etapper 2018-2019.

Vad gör vi?

Markarbeten pågick för denna byggnad under 2014 och 2015. I september 2015 gick startskottet för att börja bygga upp den nya behandlingsbyggnaden. Grunden påbörjades i oktober 2015.

Under 2016 restes stommen med start i april. Arbetet bedrevs i 2-skift. Metoden är prefab-delar som levereras just-in-time och monteras på plats med hjälp av stora kranar. Stommen kompletteras sedan med fasad och tak för att uppnå så kallat tätt hus.

Under 2017 och 2018 pågår de invändiga installationerna för alla tekniska system inklusive sjukhusspecifik teknik som medicinska gaser och rörpost. Därefter kom all medicinsk utrustning och övrig inredning på plats. 

I anslutning till behandlingsbyggnaden uppförs också några mindre nya byggnader och delar av Byggnad 03/04 byggs om, vilka tillsammans kommer att bilda Södersjukhusets nya akutmottagning. Akuten beräknas öppna våren 2020.

Inom samma arbetsområde uppförs också den nya försörjningsbyggnaden med olika funktioner för sjukhusets drift. Denna byggnad togs i drift i mars 2018.

Markarbeten för vägar och övriga ytor runt byggnaderna görs parallellt i etapper fram till och med 2020.

Försörjningsbyggnaden och behandlingsbyggnaden fick sin preliminära certifiering för den högsta certifieringsnivån enligt Miljöbyggnad Guld våren 2018.

Varför gör vi det?

Behandlingsbyggnaden är en av de tre stora byggnader som ska uppföras på Södersjukhusets västra sida i projektet Framtidens SÖS. Projektet är en del av Region Stockholms stora satsning på hälso- och sjukvården i länet.

Har du frågor?

Bygget och störningar: Lars Netzell/Locum
Framtid och hyresfrågor: Emanuel Olofsson/Locum
Vårdens planering för framtida verksamhet: Sören Orehag /Programkontoret Sös

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Etappvis 2019-2020
Entreprenör
NCC
Projektledare
Lars Netzell Projektområde Södersjukhuset
Extern projektledare

Stefan Lindqvist

Fastighetsförvaltare
Astrid Simon Förvaltningsområde Södersjukhuset