Ny kulvert i västläget byggs

Skywayen som förbinder huvudblocket med Byggnad 35 på Jägargatan 20 är en tillfällig byggnad och ska tas bort 2022. Därför byggs nu en ny 22 meter lång kulvert under jord i dess ställe så att sjukhusets medarbetarna lätt kan ta sig mellan byggnaderna även i framtiden.

Vad gör vi?

Jägargatan kommer att grävas upp ungefär där gatan gå in under vårdbyggnadens flygel mot vattnet. För att kunna göra detta kommer Jägargatan att stängas av för trafik och gående från den 4 oktober 2021. Tidplanen kommer att kunna preciseras mer längre fram.

Arbetet består av ett antal moment, som kortfattat innebär:

Etablering av arbetsplats, avstängning och skyltning. Start 4 oktober.
Grävning, schaktning och borttransport av jord och berg. 
Gjutning på plats.
Arbetet invändigt i kulverten.
Återställa ovan jord.

Projektet med kulverten kommer att pågå till nästa vår - hur snabbt det går beror bland annat på hur vintervädret blir. Därefter ska den tillfälliga skywayen rivas, vilket gör att Jägargatan kommer att vara stängd till sommar/höst 2022.

En promenadväg finns runt Byggnad 35 och den vägen rekommenderas precis som vid tidigare byggprojekt i området. Skyltning kommer att finnas på plats och vid behov även en vakt.

Byggtrafiken kommer att vara sparsam, men undantag för någon/några veckor i samband med att vägen grävs upp i början av projektet.

Varför gör vi det?

Skywayen som förbinder huvudblocket med Byggnad 35 på Jägargatan 20 är en tillfällig byggnad och ska tas bort 2022. Därför byggs nu en ny 22 meter lång kulvert i dess ställe så att medarbetarna lätt kan ta sig mellan byggnaderna även i framtiden.

Har du frågor?

Locums kundtjänst är öppen dygnet runt.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Våren 2022
Projektledare
Anders Sternhoff Projektområde Södersjukhuset
Fastighetsförvaltare
Patrik Bergman Förvaltningsområde Södersjukhuset