Gamla akuten byggs om till modern neonatalavdelning

Hela den gamla vuxenakuten på Södersjukhuset byggs om för att blir en modern neonatalavdelning. Arbetet påbörjas slutet av maj 2020 och kommer att pågå i över ett år.

Vad gör vi?

Hela vuxenakuten rivs och görs "stomren". Lokalen får en helt ny planlösning med mer ljus och luft. Den gamla akutentrén byggs igen och två ljusgårdar och ett ljusschakt vid Sjukhusbacken byggs.

De nya ändamålsenliga lokalerna är dimensionerade för 32 vårdplatser och ger möjlighet till nya arbetssätt för familjevård och samvård. I planering tas stor hänsyn tas till barns rättigheter i Barnkonventionen, ökad sekretess och minskad risk för smittspridning. 

Störningar i form av buller och damm kan förekomma under byggtiden. Vi kommer hela tiden att jobba för att minimera störningarna och information går kontinuerligt ut till berörda vårdverksamheter.

Arbetet kommer också att märkas utomhus på torget - läs mer under störningar.

Varför gör vi det?

Sös har idag ett vårduppdrag  som omfattar 8 000 förlossningar. Neonatalavdelningen behöver större och modernare lokaler. 

Har du frågor?

Kontakt Sös Fastighets- och säkerhetssektion: Monica Berglund

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Hösten 2021
Entreprenör
Tumba Byggtjänst
Projektledare
Valid Hatami Projektområde Södersjukhuset
Fastighetsförvaltare
Axel Hargedahl Förvaltningsområde Södersjukhuset