Ny modern rörpost

En modern rörpostanläggning, en så kallad smågodstransportör, är installerad på det befintliga sjukhuset. Systemet skickar prover och blod mellan avdelningar samt till och från KUL (Karolinska Universitets Laboratoriet) och transfusionsmedicin. Det här effektiviserar transporter av prover och blod inom sjukhuset. Systemet kommer att byggas vidare in i Framtidens Sös med totalt 36 stycken stationer.

Vad gör vi?

Installation

Etapp 1 med 11 stationer av den nya smågodstransportören är driftsatt sedan 1 december 2016. Det är de delar som finns inom det befintliga sjukhuset. Finjusteringarna pågår fortfarande och när det slutgiltiga knutpunktsrummet är byggt i en av de nya byggnaderna kommer systemet att kunna fungera mer effektivt samt få nya funktioner. 

Etapp 2-4 samt driftsättning av knutpunktsrummet samt omkoppling av befintliga sjukhuset mot denna är planerad till årsskiftet 2018/2019.

I samband med omkopplingen av systemet kommer även Kemlabb få en ny och förbättrad sorteringsrobot.

Utbildning

Utbildning av superusers planeras till våren 2019. Utbildningen omfattar cirka två timmar och är både teoretisk och praktisk. Förutsättningen för att delta är att man blivit godkänd på den grundläggande webbutbildningen på Lärtorget. Vi återkommer med inbjudningar till utbildningstillfällena.

Varför gör vi det?

Tidigare fanns endast en liten rörpostanläggning på Södersjukhuset som hade dragning mellan tre verksamheter till KUL. I samband med att nya byggnader upprättas på området kommer KUL att flytta till en ny byggnad och ett nytt våningsplan. Systemet är uttjänt och på grund av dess dimensioner är systemet inte möjligt att bygga ut då det inte är kompatibelt med de nya rördimensionerna. 

Därför installeras en modern smågodstransportör på Södersjukhuset. Målet är att effektivisera hanteringen av prover och blod som behöver transporteras inom sjukhuset.

 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2019
Entreprenör
Swisslog
Extern projektledare

Andreas Wells

Fastighetsförvaltare
Helena Lago Förvaltningsområde Södersjukhuset