Ny vårdbyggnad

Den nya vårdbyggnaden, som är en viktig del av Framtidens Sös, uppförs nu på Södersjukhusets västra sidan. En ny försörjningsbyggnad och en behandlingsbyggnad uppförs samtidigt. Byggnaderna blir klara i etapper 2018-2020.

Vad gör vi?

Markarbeten pågick för denna byggnad under 2016. Grunden påbörjades i 2017 och därefter restes  prefab-stommen.  Stommen kompletteras sedan med fasad och tak för att uppnå så kallat tätt hus. Under 2018 färdigställs fasaden.

Parallellt pågår de invändiga installationerna för alla tekniska system inklusive sjukhusspecifik teknik som medicinska gaser och rörpost. Därefter ska all medicinsk utrustning och övrig inredning komma på plats. 

Nära vårdbyggnaden uppförs en ny behandlingsbyggnad. Dessutom byggs några mindre nya byggnader och delar av Byggnad 03/04 byggs om, vilka tillsammans kommer att bilda Södersjukhusets nya akutmottagning. Akuten beräknas öppna våren 2020.

Inom samma arbetsområde uppförs också den nya försörjningsbyggnaden med olika funktioner för sjukhusets drift. Denna byggnad togs i drift i mars 2018.

Markarbeten för vägar och övriga ytor runt byggnaderna görs parallellt i etapper.

Vårdbyggnaden fick sin preliminära certifiering för den högsta certifieringsnivån enligt Miljöbyggnad Guld våren 2018.

Varför gör vi det?

Vårdbyggnaden är en av de tre stora byggnader som uppförs på Södersjukhusets västra sida i projektet Framtidens Sös. Projektet är en del av landstingets stora satsning på hälso- och sjukvården i länet.

Har du frågor?

Bygget och störningar: Glen Ewerthz/Locum
Framtid och hyresfrågor: Faihaa Yakub/Locum
Vårdens planering för framtida verksamhet: Nicole Silverstople /Programkontoret Sös

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2019
Entreprenör
Arcona
Projektledare
Glen Ewertzh Projektområde Södersjukhuset
Fastighetsförvaltare
Helena Lago Förvaltningsområde Södersjukhuset