Nya lokaler för driften

Upphandlad driftentreprenör vid Södersjukhuset ska få nya och mer ändamålsenliga lokaler för sin personal. En befintligt byggnad på området anpassas under våren.

Vad gör vi?

Vi bygger om och anpassar en tidigare byggnad som varit både bostäder för sjukhuspersonal och nu senast byggetablering i samband med byggandet av Framtidens Sös. Driften kommer nu att få ändamålsenliga lokaler om cirka 600 kvadratmeter med bland annat kontorsplatser, konferensrum och omklädningsrum.

Varför gör vi det?

Driften har under en längre tid haft lokaler i byggbodarna i fastighetens sydläge. Det är angeläget att driften får bättre lokaler för att kunna utföra ett bra arbete.

Byggbodar kommer fortsättningsvis att kunna användas när nya byggprojekt genomförs.

Har du frågor?

Kontakta projektledare Valid Hatami.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Juli 2019
Entreprenör
Arcona
Projektledare
Valid Hatami Projektområde Södersjukhuset
Fastighetsförvaltare
Martina Rundblom Förvaltningsområde Södersjukhuset