Nytt matavfallsrum

Ny ska matkvarnen komma på plats så att matavfall från avdelningarna kan återvinnas. Därför byggs ett nytt matavfallsrum på Plan -1 bredvid köket.

Vad gör vi?

Ett rum om ca 16 kvadratmeter byggs och utrustas.

Varför gör vi det?

Detta är den sista delen i byggnationen för att ge förutsättningar för det nya måltidskonceptet på Sös. Nu kommer matavfallet att kunna tas om hand för att bli biogas.

Har du frågor?

Byggledare Jonas Enberg, telefon 0729-799 040.
Projektledare Peter Åhlin, telefon 072-979 90 42.

 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Januari 2019
Entreprenör
Tumba Byggtjänst
Projektledare
Susanna Alexandersson Projektområde Södersjukhuset