Stambyte

Det är dags för stambyte i Byggnad 15. I början av projektet, cirka fyra veckor, kommer det att bullra en del i samband med håltagning mellan våningarna. Detta arbete berör plan 3-6.

Vad gör vi?

Vi byter stammar på plan 3-6 samt på Plan -1. Vissa plan i byggnaden är bytta sedan tidigare, nu tar vi de övriga stammarna i huset.

Stambytet innebär störningar i samband med håltagning, vilket medför buller. Detta arbete påbörjas 16 november 2020 och pågår i cirka 4 veckor. Berörda våningsplan är 3-6 i hus 15.

Arbetet pågår etappvis per våningsplan och hela projektet väntas pågå till och med mars 2021.

Varför gör vi det?

Stammarna har nått sin tekniska livslängd och måste bytas ut.

Har du frågor?

Sös: Ergul Araz, lokalplanerare. ergul.araz@sll.se

Locum: Henrik Simonsson, teknikförvaltare. henrik.simonsson@sll.se

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Mars 2021
Entreprenör
LP-Bygg
Projektledare
Johnny Carlsson Projektområde Södersjukhuset
Fastighetsförvaltare
Helena Egger Förvaltningsområde Södersjukhuset