Ny mottagning byggs för onkologen och urologen

Plan 1 i Byggnad 04 byggs om till gemensam mottagning för onkologen och urologen. Första steget - invändig rivning av den befintliga lokalen - är klar. Under hösten 2021 fortsätter projekteringen.

 

 

Vad gör vi?

Projektering pågår. Produktionen av de nya lokalerna påbörjas senare i höst. Mer information om bland annat tidplan kommer.

Varför gör vi det?

Plan 1 i Byggnad 04 ska anpassas till en gemensam mottagning för onkologen och urologen. 

 

Har du frågor?

Sös: Niklas Johansson, lokalplanerare

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Kommer att preciseras
Projektledare
Seval Mert Projektområde Södersjukhuset
Fastighetsförvaltare
Astrid Simon Förvaltningsområde Södersjukhuset