locum.se

Takprojekt för installation av kyla

I höst kommer det att pågå arbeten på taket till Byggnad 01, norra delen av sjukhuset.

Vad gör vi?

Vi installerar aggregat för kyla på taket. Under byggtiden kommer det att finnas en bygghiss mellan Byggnad 10 och 01.

Varför gör vi det?

Allt fler verksamheter behöver kyla. Syftet här är att skapa förutsättningar för att förse flera verksamheter med kyla i enlighet med kylstrategin för fastigheten.

Har du frågor?

För frågor till Sös Fastighetssektion:
Kontakta Niclas Johansson via funktionsbrevlåda: fastighetssektionen.sodersjukhuset@regionstockholm.se

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Årsskiftet 2023/2024
Projektledare
Mikael Husbom Projektområde Södersjukhuset
Fastighetsförvaltare
Staffan Bagge Mill Förvaltningsområde Södersjukhuset