Teknisk upprustning av södra flygeln

Hela södra flygeln i Byggnad 35 på Jägargatan 20 rustas upp. Fokus ligger på stambyte, ventilationsåtgärder för bättre luftkvalitet och en uppgradering av värmesystemet. Arbetet beräknas pågå i etapper under hela 2022.

Vad gör vi?

Under hela 2022 kommer vi att etappvis byta stammar, åtgärda ventilationen och uppgradera värmesystemet. 

Fram till september 2022 renoverar vi också en lokal på plan 3 - här sker en anpassning till kontor.

 

Varför gör vi det?

Byggnaden är i behov av en teknisk upprustning. 

Har du frågor?

Berörda verksamheter får löpande information om störningar och hur projektet framskrider.

Vi kommer också att hålla pulsmöten under intensiva produktionsperioder.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Slutet av 2022
Projektledare
Mikael Husbom Projektområde Södersjukhuset
Sven Magnusson Projektområde Södersjukhuset