Torget och garaget byggs om för ny akutentré

En entré till nya vuxenakuten byggs i det syd-västliga hörnet av entrétorget. Den huvudsakliga ingången till akuten kommer att vara via garaget. Därför anpassar vi delar av torget, garaget och skyltning för att underlätta för trafikflöde och besökare till sjukhusets nya vuxenakut.

Vad gör vi?

Bygget av den nya entrén till vuxenakuten är igång och kommer att pågå under vintern, våren och sommaren 2019/2020. Arbetet med anpassningarna av torget sker parallellt och etappvis. Arbetet på torget kommer att ske under ett väderskydd för att hålla värmen och skydda mot nederbörd.  Väderskyddet sätts upp i början av januari 2020.

Här nedan ser du i stora drag de arbeten som planeras på torget och i garaget fram till och med sommaren 2020:

  • Trottoarerna och ytorna mellan huvudentrén och Byggnad 48 byggs om. Bland annat lägger vi markvärme och ledstråk för en säker och tillgänglig miljö för gående.
  • En torgyta och tre nya p-platser skapas för på- och avstigning direkt utanför entrén, varav en handikapplats. Arbetet på torget beräknas vara klart i juni 2020.
  • I  garaget plan -1 byggs den huvudsakliga entré till vuxenakuten. Tydliga gångytor och platser för att hämta och lämna vid akuten byggs och trafikflödet förbättras.  Även Plan -2 berörs. I samband med ombyggnaden i garaget kommer platser tidvis att behöva spärras. Även parkeringen vid den "gamla" akutentrén stängs av under byggtiden. Vi kommer att informera mer i god tid innan arbetet startar i garaget. Arbetet i garaget beräknas vara klart i mitten av april 2020.
  • Skyltning för att leda trafiken rätt förstärks.

När du går utomhus mellan huvudentrén och Byggnad 48 hänvisas du till att gå rakt över torget och följa skyltningen för din säkerhets skull. Avspärrningen på torget kan komma att ändras över tid.

Etapp 5 - skiss på arbeten på torget 2020

Etapp 5. Här arbetar vi från och med januari 2020. Busstrafiken påverkas inte då nuvarande  (december 2019) byggområde inte utökas. Trottoaren längs huvudbyggnaden täcks in med ett väderskydd.

Varför gör vi det?

Syftet är att skapa ett bra och säkert flöde runt entrétorget för patienter, besökare, personal och kollektivtrafik. Besökare med bil till akuten ska i första hand köra ner i garaget, där en entré direkt in till akuten finns.

Har du frågor?

Kontaktuppgifter:
Byggprojektledare är Robert Lofter: 076-644 20 27
Locum kundtjänst dygnet runt: 08-123 172 00

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Etappvis april-november 2020
Entreprenör
Tumba Byggtjänst
Projektledare
Per Åström Projektområde Södersjukhuset
Fastighetsförvaltare
Martina Rundblom Förvaltningsområde Södersjukhuset