Grönare utemiljö runt de nya byggnaderna

Byggandet av Framtidens Sös är sommaren 2020 inne i slutfasen. I västläget är byggnaderna i klara och vården är igång. Markarbeten pågår sedan länge i området. Arbetet med vägar och grönområden fortsätter ännu en tid.

Vad gör vi?

Arbetet bedrivs etappvis. Jägargatan och Ambulansgatan får markvärme och helt ny beläggning. Den nya lokalgatan Tvätterigatan mellan försörjningsbyggnaden och Brf Brända Tvätten öppnas sommaren 2020. En omfattande nyplantering startar under våren 2020.

De gröna områdena kommer att vara öppna för allmänheten - en urban sjukhuspark i litet format. En ny minneslund med statyer och sittplatser i anslutning till Rum för avsked gestaltar en del av parkområdet utanför den nya behandlingsbyggnaden. Även den en tidigare ruinen vid Kapellplatsen återställs och införlivas i en kuperad trädgårdsterrass med buskar, träd, gräsmattor, konst och vattendrag. 

Markvärme

Under hösten 2019 läggs markvärme i Jägargatans backe och i hela Ambulansgatan fram till den nya ambulanshallen. Ambulansen ska ha en snö- och isfri färd från Tantogatan.

Varför gör vi det?

Innan bygget av Framtidens Sös startade 2014 hade området en industriliknande karaktär. Nu har den ersatts av byggnader som ansluter till Södersjukhusets arkitektur och av en ny kvarterskänsla. Flera nya vägar tillkommer och området blir grönt och lummigt.

Har du frågor?

Kontaktuppgifter:
Byggprojektledare är Robert Lofter: 076-644 20 27
Locum kundtjänst dygnet runt: 08-123 172 00

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Hösten 2020
Entreprenör
Tumba Byggtjänst
Projektledare
Lars Netzell Projektområde Södersjukhuset
Fastighetsförvaltare
Astrid Simon Förvaltningsområde Södersjukhuset