Förberedelser inför bygget av ny neonatal

Sös gamla akut byggs om till en ny neonatalavdelning. Förberedelserna på torget och i byggnaden har startat. Det innebär bland annat att busshållplatsen är flyttad och att vissa störande arbeten utförs bakom väderskyddet.

Om störningen

Plats

Torget och gamla akuten

Busshållplatsen är flyttad till andra sidan av torget, det vill säga den norra sidan, så att arbeten kan utföras utanför den gamla akutentrén. Taxi får lämna av nedanför huvudentrén till sjukhuset. 

Under sommaren och hösten 2020 genomför vi mark- och schaktarbeten utanför gamla akuten för att skapa bättre ljus in i de nya lokalerna. Här är trottoaren är avstängd. 

Berörda vårdverksamheter informeras löpande om byggprojektet via mejl och pulsmöten.

Arbetstider
Ordinarie arbetstid för projektet är 07.00-22.00. 
BIldningsarbeten med ihållande buller genomförs helgfri måndag-fredag 08.00-19.00, helg 09.00-18.00 med pauser från bullrande arbeten 10.00-11.00 samt 14.00-15.00.  

Tidplan
September: Vid några tillfällen behöver vi utföra mer bullrande arbeten på kvällar och helger.
November: Beräknad återgång för buss och taxi till ursprungsläget i början av 2021.

Karta över torget

Här kan du läsa mer hela bygget av ny neonatal.

 

Kontaktperson