Mindre sprängningar för nya akutentré

Mindre sprängningsarbeten pågår från slutet av augusti till oktober 2019. Sprängningarna utförs i nära samarbete med känslig vård på sjukhuset.

När

Plats

Södersjukhusets västra del

Byggandet av Framtidens Sös fortsätter. Byggnaderna är i stort sett klara, men vissa mindre byggarbeten årterstår inför öpppnandet av akuten 2020.  Hösten 2019 utför vi mindre sprängningar.

  

Under sommaren 2019 rivs den tillfälliga byggnaden för sterilen vid Marmorgatan och därefter byggs den nya akutentrén med ingång från Sjukhusbacken. Sprängning inför grundläggning beräknas pågå under några veckor med start vecka 35. Sprängningarna beräkas pågå under augusti-oktober.

 

Arbetet utförs av samma kompetenta entreprenörer och tekniker som utfört tidigare sprängningar nära känslig vård på sjukhuset. Störningar i form av buller, vibrationer och lukt kan förekommer. En rad försiktighetsåtgärder är vidtagna för att minimera störningar.

 

Sprängningarna kommer att göras enligt fast schema: måndag – fredag 09:00 – 09:05, 12:00 – 12:05, 15:00 - 15:05, 16:00 – 16:05 och 17:00 – 17:05. Flera sprängningar kan förekomma inom femminuters-intervallen.

Kontaktperson