Mindre sprängningar sker etappvis

Mindre sprängningsarbeten pågår etappvis under hösten 2018 och våren 2019. Sprängningarna utförs i nära samarbete med känslig vård på sjukhuset.

När

Plats

Södersjukhusets västra del

Byggandet av Framtidens Sös fortsätter. Under 2018 och 2019 utför vi mindre sprängningar på flera ställen runt de nya byggnaderna.

 

Vid Jägargatan. Här pågår förberedelse för dag- och spilledning från vårdbyggnad på Jägargatan. Vi kommer att utföra sprängningsarbeten på Södersjukhuset i anslutning till Byggnad 35 på Jägargatan 20 och och den nya vårdbyggnaden med start vecka 33. Sprängningsarbetena kommer att göras etappvis och beräknas pågå fram till december 2018.

 

Vid Marmorgatan. Här pågår förberedelser för att riva den tillfälliga byggnaden för sterilen våren 2019 och för att därefter bygga den nya akutentrén med ingång från Sjukhusbacken. Sprängning beräknas pågå under några veckor våren 2019.

 

Arbetet utförs av samma kompetenta entreprenörer och tekniker som utfört tidigare sprängningar nära känslig vård på sjukhuset. Störningar i form av buller, vibrationer och lukt kan förekommer. En rad försiktighetsåtgärder är vidtagna för att minimera störningar.

 

Sprängningarna kommer att göras enligt fast schema: måndag – fredag 09:00 – 09:05, 12:00 – 12:05, 15:00 - 15:05, 16:00 – 16:05 och 17:00 – 17:05. Flera sprängningar kan förekomma inom femminuters-intervallen.

Kontaktperson