Utökat arbetsområde på entrétorget

Arbetet med att förbereda för den nya entrén till den framtida akuten är igång. I vecka 21, 2019 utökas arbetsområdet. Vänligen följ skyltningen för din egen säkerhet skull.

När

Plats

Entrétorget

Arbetet på torget pågår för att förbereda för den nya akutentrén mellan huvudbyggnaden och Byggnad 48. Arbetsområdet utvidgas längs trottoaren nära huvudbyggnaden. Inom området förbättras tätskiktet ner till besöksgaraget och markvärme förbereds fram till den framtida akutentrén.

Lukt kan förekomma vid arbetet med att lägga nytt tätskiktet. Lukten är ofarlig för hälsan. 

Utökningen av arbetsplatsområdet får till följd att: 
- Handikapparkeringen utanför huvudentrén kommer att flyttas ut på torget under vecka 21.
- Utanför Byggnad 48 kommer ordinarie ramp in till plan 0 att ersättas tillfälligt fram till mitten av sommaren 2019. 

När du går utomhus mellan dessa byggnader hänvisas du till att gå rakt över torget och följa skyltningen för din säkerhets skull. Möjligheten att gå längs den tidigare avspärrningen försvinner. Värd kommer finnas på plats dagtid på vardagar 08.00-17.00.

Invändigt finns sedan tidigare skyltning i gult som visar vägen på plan 0 och plan -1. Mellan planen går det också att använda hiss 65A.

Arbetet med förberedelser för entrén och med bygget av själva entrén sker etappvis fram till våren 2020. Avspärrningen på torget kan komma att ändras över tid.

Kontaktuppgifter:
Byggprojektledare är Robert Lofter: 076-644 20 27
Locum kundtjänst dygnet runt: 08-123 172 00

 

 

Kontaktperson

Rundblom, Martina

Martina Rundblom